Home beleggen De 3 grootste misverstanden over duurzaam beleggen.

De 3 grootste misverstanden over duurzaam beleggen.

by Peter Meijburg
money growth

Steeds meer mensen die hun geld op de beurs beleggen, kiezen voor een duurzame insteek.
Voor hen geldt: rendement is mooi, maar niet als het ten koste gaat van milieu en welzijn.
Dus ook al wordt duurzaam beleggen steeds populairder, er bestaan nog steeds enkele hardnekkige misverstanden over dit onderwerp.
Terecht of niet? In dit blog lees je er meer over. En ook over de vraag of duurzaam beleggen iets voor jou is.

Duurzaam beleggen, u bedoelt?

Ja, wat is dat eigenlijk, duurzaam beleggen?
Het is een nogal breed begrip dat door iedereen weer anders wordt geïnterpreteerd.
De een vindt een bedrijf duurzaam, als het aandacht heeft voor milieuvriendelijkheid. Terwijl een ander een bedrijf pas duurzaam vindt als er nul negatieve impact is voor mens, dier en milieu.
De meest algemene betekenis van ‘duurzaamheid’ is, denk ik: als een bedrijf de focus heeft op de behoeftenbevrediging van vandaag zonder toekomstige generaties te verhinderen hun behoeften te bevredigen.
Oké, je moet ‘m twee keer lezen, maar er zit veel waars in.

 

Beleggen en duurzaamheid, hoe werkt dat?

Als je belegt in duurzame bedrijven, betekent dat voor die bedrijven een aanmoediging om te blijven focussen op zaken als een schoon milieu, armoedebestrijding of dierenwelzijn in plaats van een korte termijn doel, zoals de bekendmaking van de volgende kwartaalcijfers.
Je ziet het bij energiebedrijven. Die proberen op een transparante manier hun doelen over het voetlicht te krijgen bij de opwekking van duurzame bronnen, zoals wind, waterkracht en zon.
Of een bedrijf als Coca-Cola.
Dat begon in 2010 onder de paraplu van Corporate Social Responsibility vrouwelijke ondernemers te helpen door het geven van trainingen en toegang tot financiële ondersteuning.
Beleg je bewust niet in bedrijven die het niet zo nauw nemen met duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid, dan is dat ook een signaal.
Vooral de kledingindustrie heeft een nogal discutabele reputatie wat dat betreft.
Misschien herinner je je nog de Savar fabriek in Bangladesh die in 2013 instortte en waarbij 1.100 mensen om het leven kwamen.
Bedrijven die daar hun kleding lieten maken…mmmm…kon je maar beter niet in beleggen.

 

wind- en zonne-energieDuurzaam beleggen, waarom zou je dat überhaupt willen?

Goeie vraag.
Het heeft denk ik vooral te maken met hoe je zelf in het leven staat.
Duurzaam beleggen doe je voor een leefbare toekomst. En als je dat belangrijk vindt, beleg je waarschijnlijk niet in bedrijven die in de defensiesector actief zijn, in de luchtvaart of in de tabaksindustrie.
Maar misschien wel in wind- en zonne-energie.
Dat is het voordeel, beleggen in dat laatste geeft je een goed gevoel.
En bovendien, duurzame beleggers maken bewuste keuzes. Ze zijn meer betrokken bij de bedrijven waarin ze beleggen.
Maar er zijn nog altijd beleggers die terughoudend zijn als het gaat om duurzaam beleggen.
Ik denk dat dat komt, omdat er nog steeds enkele misverstanden op dit vlak bestaan.

Misverstand 1: duurzaam beleggen levert minder op.

Dit is misschien wel het hardnekkigste misverstand.
Veel mensen denken: het is het een of het ander. Je kan niet en duurzaam zijn en ook nog eens rendement maken.
Onderzoek wijst juist uit dat dit wel degelijk mogelijk is.
Het idee is dat als je bepaalde sectoren uitsluit, er minder sectoren overblijven en het risico ten opzichte van een benchmark toeneemt. Je vergelijkt immers met minder beleggingen, waardoor er grotere uitschieters mogelijk zijn.
Maar in de praktijk blijkt dit dus niet zo te zijn.

 

Misverstand 2: duurzaam beleggen is duur.

Toen het hele begrip ‘duurzaamheid’ in de mode raakte, waren er veel kleine, gespecialiseerde aanbieders die duurzame fondsen introduceerden. En ja, die waren destijds duurder dan conventionele beleggingsfondsen.
Maar inmiddels is dit niet meer zo.
Morningstar, een instituut dat beleggingsfondsen waardeert, deed in 2017 onderzoek naar de kosten van duurzame, Amerikaanse beleggingsfondsen. Uit dat onderzoek bleek dat de kosten van duurzame fondsen vergelijkbaar zijn met die van niet-duurzame fondsen.

 

Misverstand 3: de keuze is niet reuze bij duurzame beleggingsfondsen.

Ook een overblijfsel uit het verleden, toen ‘duurzaamheid’ net in zwang raakte.
Toen hield de keus niet over als je duurzaam wilde beleggen.
Maar als je nu alleen naar de Amerikaanse markt kijkt, dan zijn er een kleine 300 duurzame fondsen en nog eens 250 fondsen hebben zogenaamde ESG criteria aan hun prospectus toegevoegd. ESG staat voor Environmental, Social en Governance, oftewel milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur.
Alleen al op de Amerikaanse markt zijn er dus honderden mogelijkheden om je beleggingsportefeuille een beetje duurzamer te maken.

 

Conclusie

Duurzaam beleggen is allang niet meer iets voor idealisten die bereid zijn een deel van hun rendement in te leveren voor een betere wereld.
Duurzame beleggingsfondsen zijn niet minder rendabel dan conventionele beleggingsfondsen, ze zijn ook niet duurder en er is volop keus.

Wil jij beginnen met duurzaam beleggen of je beleggingen een duurzamer karakter geven? Ik zou zeggen, praat er eens over met een financieel adviseur. Samen kan je dan bespreken wat de mogelijkheden zijn qua rendementen, risico’s en kosten.
Veel succes!

Misschien ben je hier ook in geïnteresseerd

Leave a Comment